Przesympatyczny prank: pogromca upału w Warszawie

Gdy żar leje się z nie­ba i nie poma­ga­ją nawet zim­ne napo­je, gdy ktoś spry­ska nas zim­ną wodą tyl­ko mu za to podzię­ku­je­my. z takie­go zało­że­nia wyszedł autor fil­mu, któ­ry ata­ko­wał war­sza­wia­ków pisto­le­tem na wodę. I miał rację, nie­któ­rzy… pro­si­li o dokładkę.

Fot. Bow Tie / YouTube

Fot. Bow Tie / YouTube

Zdjęcie powy­żej to jeden z wie­lu head­sho­tów. Widać, że autor grał w gry z gatun­ku FPS. Ludzie na uli­cy albo śmie­ją się albo ucie­ka­ją, agre­so­rów w upał raczej bra­ku­je, choć żar­tow­niś bywa natrętny.

Dodatkowo widać, jak kształ­tu­je się ruch w sto­li­cy. Mimo, że jest week­end, z powo­du gorą­ca tury­stów na Starym Mieście jest tak napraw­dę niewielu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.