Przyszła na wizytę do aresztu i sama trafiła za kratki

Nie takiego finału wiz­y­ty w aresz­cie śled­czym spodziewała się 33-let­nia kobi­eta. W środę, pod­czas widzenia z osad­zonym Izabela D. została zatrzy­mana przez krymi­nal­nych z Białołę­ki. Wobec kobi­ety sąd rejonowy na Pradze Północ wydał nakaz doprowadzenia do zakładu pen­i­tenc­jarnego.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Zgod­nie z infor­ma­cją uzyskaną przez krymi­nal­nych z Białołę­ki, w aresz­cie śled­czym miała pojaw­ić się kobi­eta mogą­ca posi­adać narko­ty­ki. Krymi­nal­ni postanow­ili zwery­fikować tę infor­ma­cię. Kiedy 33-lat­ka pojaw­iła się na widze­niu z osad­zonym polic­jan­ci szczegółowo ją skon­trolowali, jed­nak środ­ków odurza­ją­cych nie ujawnili.
Po sprawdze­niu w pol­i­cyjnym sys­temie wyszło na jaw, że Izabela D. jest poszuki­wana nakazem doprowadzenia do aresz­tu śled­czego, wydanym przez sąd rejonowy, w celu odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci. Kobi­eta została zatrzy­mana i trafiła do komendy przy ul. Jagiel­lońskiej.

33-lat­ka została osad­zona w zakładzie pen­i­tenc­jarnym, gdzie odbędzie karę 4 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.