Ryzykowny rajd motocyklem po Warszawie. Wszystko po to, by ratować życie

Warsza­wa, 15 lip­ca 2015 rok. Godziny szczy­tu. Moto­cykl na syg­nale w zawrot­nym tem­pie przedziera się przez kole­jne kor­ki głównych arterii w stol­i­cy. Wszys­tko po to, by dotrzeć z krwią na czas i ura­tować komuś życie.





Kierow­ca dobrze zna topografię Warsza­wy i z zim­ną krwią wymi­ja w zawrot­nym tem­pie kole­jne samo­chody. Od momen­tu wyjaz­du z krwią do jej dostar­czenia mija około 11 min­ut. Obe­jrzyj­cie i zobacz­cie, jak stre­su­ją­ca i odpowiedzial­na to pra­ca.




komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.