Sinfonia Varsovia oddała cześć Zbigniewowi Wodeckiemu i zagrała jego utwór [WIDEO]

Pod­czas otwar­cia Muzeum Warsza­wy odd­ano cześć Zbig­niewowi Wodeck­iemu. Sin­fo­nia Varso­via zagrała instru­men­tal­ną wer­sję utworu „Zacznij od Bacha”.

Właśnie zakończył się prowad­zony nieprz­er­wanie od 2014 remont Muzeum Warsza­wy. Pro­jekt odNowa obe­j­mował mod­ern­iza­cję, kon­serwację i dig­i­tal­iza­cję obiek­tów i 11 zabytkowych kamienic muzeum, a także real­iza­cję nowej wys­tawy „Rzeczy warsza­wskie”. Jego zwieńcze­niem jest otwar­cie siedz­i­by głównej już 26–28 maja 2017 roku pod­czas dwud­niowego, otwartego wydarzenia na Rynku Starego Mias­ta. Na ten week­end przy­go­towano wiele atrakcji m.in.: pro­jekc­je i pokazy na kamieni­cach, insta­lację na Rynku i kon­cert Sin­fonii Varso­vii.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.