Skradziono wózek niepełnosprawnemu chłopcu! Policja szuka złodziei

Polic­jan­ci z wydzi­ału krymi­nal­ne­go ursyn­owskiego komis­ariatu prowadzą czyn­noś­ci w spraw­ie kradzież do jakiej doszło 7 grud­nia br. w godz­i­nach 10.00−16.00. Niez­nani sprawy ukradli z klatki schodowej bloku przy ul. Szolc-Rogoz­ińskiego wózek inwalidzki marki Zip­py koloru czer­wone­go.

Fot. KSP

7 grud­nia 2016 r. na klatce schodowej bloku przy ul. Szolc Rogoz­ińskiego doszło do kradzieży wózka inwalidzkiego marki Zip­py koloru czer­wone­go. W tej spraw­ie czyn­noś­ci prowadzą polic­jan­ci z wydzi­ału krymi­nal­ne­go.
„Zgłoszenia dokon­ała mama chłop­ca, które­mu skradziono wózek inwalidzki. Prowadz­imy już dochodze­nie w tej spraw­ie, ale wierzymy, że pub­likac­ja za pośred­nictwem mediów przyspieszy uję­cie spraw­ców lub doprowadzi do zwro­tu skradzionej rzeczy” – mówi nam Joan­na Banaszewska z Komendy Rejonowej Policji Warsza­wa II.

Wszys­tkie osoby mogące pomóc w ustal­e­niu spraw­ców tego przestępst­wa lub posi­ada­jące infor­ma­c­je mogące pomóc w odnalezie­niu wózka pros­zone są o kon­takt z funkcjonar­iusza­mi z Komis­ariatu Policji Warsza­wa Ursynów przy ul. Janowskiego 7. Infor­ma­cję moż­na przekazy­wać także tele­fon­icznie pod nr. tel. 22 603 34 34 lub 112 oraz mailowo na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.