Śliczna suczka znaleziona w Warszawie szuka domu. Mogła być bita [ZDJĘCIA]

W oko­li­cy ul.Dzielnej w Warszawie zosta­ła zna­le­zio­na mło­da sucz­ka. Biegała prze­ra­żo­na po uli­cy. Została zawie­zio­na do wete­ry­na­rza otwar­te­go 24h. Jest zdro­wa, ale wygło­dzo­na. „Nagle ruchy i gesty rękami,szczególnie otwar­tą dłonią,to dla niej masakra,co praw­do­po­dob­nie swiad­czy o tym,ze była bita,albo noto­rycz­nie sztor­co­wa­na. Co ciekawe,nie jest wte­dy agresywna,tylko kar­nie zwi­ja się w kącie.” – pisze Pani Magdalena Howorska, któ­ra zna­la­zła wczo­raj pieska.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.