Sprawa Kajetana P.: biegli wydali opinię

Por­tal tvn24.pl dowiedzi­ał się nie­ofic­jal­nie, że do Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Warsza­w­ie trafiły dwie opinie biegłych: jed­na psy­chi­a­trycz­na, drugą psy­cho­log­iczno-sek­suo­log­icz­na.

Fot. KGP

Fot. KGP

Michał Dziekańs­ki, rzecznik stołecznej proku­ratu­ry potwierdz­ił w roz­mowie z por­talem, że dostał taką opinię, jed­nak nie ujaw­nia jej szczegółów. Nie wiado­mo więc kiedy uzyskamy odpowiedź na pytanie czy Kaje­tan P. stanie przed sądem.
Opinia biegłych jest kluc­zowa dla sprawy. Jeżeli bowiem okaże się, że oskarżony był niepoczy­tal­ny w chwili popeł­ni­a­nia tego czynu lub, że jest on chory psy­chicznie, nie będzie odpowiadał przed sądem, a zostanie skierowany na przy­mu­sowe lecze­nie w zakładzie psy­chi­a­trycznym.

Kaje­tan P. oskarżony jest o morder­st­wo nauczy­ciel­ki języ­ka obcego. Po tym, jak dokon­ał morder­st­wa, poćwiar­tował ciało i przewiózł do swo­jego mieszka­nia, które pod­pal­ił, by zatrzeć śla­dy. Pode­jrzany przyz­nał się do zarzu­canych mu czynów. Proku­ratu­ra chce ustal­ić czy w chwili popełnienia zbrod­ni był poczy­tal­ny.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.