Straciła wszystkie pieniądze. Oszustwo przed kamerami

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą postępowanie doty­czące oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały, moment przestępst­wa oraz wiz­erunek jego praw­dopodob­ne­go spraw­cy, który dwukrot­nie doprowadz­ił pokrzy­wd­zoną do nieko­rzyst­nego roz­porządza­nia swoim mie­niem na łączną kwotę 60000 zło­tych.

Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.
Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie oszust­wa metodą „na polic­jan­ta”. Spraw­ca pod­stępem nakłonił pokrzy­wd­zoną 73-latkę do wzię­cia kredy­tu w banku, wypłace­nia oszczęd­noś­ci i przekaza­nia sobie w krót­kich odstę­pach cza­su w dwóch różnych miejs­cach wszys­t­kich tych pieniędzy tj. 60.000 zło­tych.

W jed­nym z miejsc gdzie doszło do przekaza­nia gotów­ki kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa. Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je powołu­jąc się na sprawę KRP-PM-I-255/17 moż­na przekazać dzwoniąc na numer 2260 383 92, 2260 361 55 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.