Straż miejska ma nowe zadanie: będzie grzebać w… śmieciach

Ekopa­trol to ta część straży miejskiej, która ratu­je wiz­erunek całej orga­ni­za­cji ratu­jąc zwierzę­ta i zaj­mu­jąc się ochroną przy­rody. Ratusz ma dla nich nowe zadanie. Będą grze­bać… w śmieci­ach.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejs­ka

Stołecz­na „Gaze­ta” poin­for­mowała, że Ekopa­trol będzie sprawdzał czy śmieci w przy­do­mowych pos­es­jach seg­re­gowane są praw­idłowo. Jeżeli nie, sprawa kierowana będzie do Biu­ra Gospo­dar­ki Odpada­mi Komu­nal­ny­mi Urzę­du Mias­ta. Dodatkowo straż miejs­ka może ter­az wejść do domu i sprawdz­ić czym pal­imy w piecu i sprawdz­ić umowy na odbiór szam­ba.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.