Tak czystego powietrza w Warszawie nie było już dawno. Wreszcie można oddychać

Świę­ta przyniosły w stol­i­cy jed­ną, ważną zmi­anę. Żad­na z norm powi­etrza nie jest przekroc­zona. Wresz­cie moż­na wyjść na dwór i pood­dy­chać swo­bod­nie. Zaprasza­my Was zatem na spac­er. Przy­pom­i­namy, że w świę­ta Bożego Nar­o­dzenia, w niedzielę i poniedzi­ałek, 25 i 26 grud­nia, ulice Krakowskie Przed­mieś­cie i Nowy Świat są zimowym dep­takiem [LINK] - są zamknięte dla ruchu pomiędzy ul. Miodową a ron­dem gen. de Gaulle’a.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.