Tak się jedzie Nowym Łazienkowskim! [WIDEO]

Dzię­ki uprze­j­moś­ci wykon­aw­cy nasza ekipa goś­ciła na Nowym Łazienkowskim już w poniedzi­ałek. Ofic­jalne otwar­cie miało jed­nak miejsce dziś rano, kiedy to auto­bus ZTM z napisem: „Otwier­amy Nowy Łazienkows­ki” wjechał na most w towarzys­t­wie kilku perełek moto­ryza­cji. Po częś­ci ofic­jal­nej na przeprawę wjechali pier­wsi użytkown­i­cy. Jeden z nich zamieś­cił film na Youtube. Zobacz­cie jak jechało się po godzinie 6 rano:
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.