Tak właśnie kradł rowery. Rozpoznajesz go? [WIDEO]

Polic­jan­ci z Wilanowa prowadzą postępowanie w spraw­ie kradzieży roweru. Niez­nany dotąd mężczyz­na ukradł jed­noślad przy­czepi­ony linką zabez­piecza­jącą do sto­ja­ka. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa.

Źródło: KSP
Do zdarzenia doszło 17 maja tego roku przed jed­ną ze szkół przy ul. Sobieskiego. Pokrzy­wd­zony row­er zaparkował w sto­jaku przyp­ina­jąc go stalową linką. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa.

Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału krymi­nal­nego w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Okrężnej 57 lub z najbliższa jed­nos­tką Policji.

Infor­ma­c­je moż­na przekazać dzwoniąc na numer 22603 25 03 lub 22603 25 05 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.