Targ Śniadaniowy w nowej lokalizacji. Praga zaprasza smakowitościami [ZDJĘCIA]

W Parku nad Balatonem na war­szaw­skim Gocławiu odby­wa się wła­śnie Targ Śniadaniowy. Wraz z otwar­ciem sezo­nu wio­sen­ne­go orga­ni­za­to­rzy prze­nie­śli się tu z Żoliborza z Gimnazjum nr 55.

Wszystkich miesz­kań­ców Pragi Południe zapra­sza­my do odwie­dza­nia Targu w uro­kli­wej oko­li­cy Parku nad Balatonem (przy ul. Gen. R. Abrahama) w godz. 10:00–17:00 – piszą orga­ni­za­to­rzy tar­gu śniadawniowego

Tradycyjnie na Targu nie zabraknie:

  • sze­ro­ki wybór wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów od naj­lep­szych dostawców
  • ofer­ta posił­ków i dań ser­wo­wa­nych na miej­scu od kuch­ni świa­ta po domo­wą kuch­nię i kre­atyw­ne potra­wy przy­go­to­wy­wa­nie z ser­cem przez praw­dzi­wych pasjonatów
  • ani­ma­cji, warsz­ta­tów i atrak­cji dla dzie­ci i dorosłych
  • bez­płat­ne wifi
  • wypo­ży­czal­nia Mega hulaj­nóg. Każdy chęt­ny będzie mógł prze­je­chać się po par­ko­wych alej­kach lub pozwie­dzać oko­li­cę na tych uni­ka­to­wych pojazdach
  • wypo­ży­czal­nia kocyków
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.