To już pewne: fotoradarów nie będzie!

Os 1 sty­cz­nia fotoradary przes­taną dzi­ałać. Prezy­dent Andrzej Duda pod­pisał now­eliza­cję ustawy, według której strażni­cy miejs­cy nie będą mogli korzys­tać zarówno ze stacjonarnych, jak i mobil­nych fotoradarów. Urządzenia takie będzie mógł wyko­rzysty­wać nato­mi­ast Główny Inspek­torat Trans­portu Dro­gowego.


Fotoradar w Markach pod Warszawą. Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Fotoradar w Markach pod Warsza­wą. Fot. Cezary Piwowars­ki / Wikipedia

Nie wiado­mo więc co się stanie z radara­mi. Ustawa bowiem pozwala korzys­tać z tych urządzeń Główne­mu Inspek­tora­towi Trans­portu Dro­gowego. Nie ma tam jed­nak zapisu mówiącego o tym, że fotoradary mają trafić w ręce inspek­torów. Nadal będą włas­noś­cią straży, choć ta nic z nimi nie będzie mogła robić.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.