Tragedia na budowie. Nie żyje zasypany robotnik

Na ul. Księcia Janusza doszło do tra­gicz­ne­go w skut­kach wypad­ku. Na pra­cu­ją­ce­go na budo­wie męż­czy­znę osu­nę­ła się zie­mia. Niestety nie uda­ło się go uratować.

Pogotowie Ratunkowe - Warszawa

Pogotowie Ratunkowe – Warszawa

Na miej­sce poje­chał repor­ter TVN Warszawa, któ­ry rela­cjo­no­wał, że męż­czy­znę wydo­by­to po godz. 9.00. W akcji uczest­ni­czy­ło sześć zastę­pów stra­ży w tym gru­pa spe­cja­li­zu­ją­ca się w wydo­by­wa­niu ludzi np. spod gru­zów. Strażacy musie­li kopać na głę­bo­kość oko­ło 3 metrów, by dostać się do poszko­do­wa­ne­go. Niestety pomi­mo reani­ma­cji nie uda­ło się go uratować.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.