Trzy filmy premierowo w kinach sieci Multikino

15 lip­ca br. w kinach sieci Mul­ti­ki­no będzie moż­na zobaczyć pre­mierowo dwie kome­die: „Ghost­busters. Pogrom­cy duchów” i „Facet na miarę oraz thriller „Tajem­nice Man­hat­tanu”.


Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

„Ghost­busters. Pogrom­cy duchów” to zupełnie nowa wer­s­ja jed­nego z najwięk­szych prze­bo­jów kome­diowych lat osiemdziesią­tych. Owszem, duchy wciąż gra­su­ją, wciąż są niebez­pieczne, ale ich pogr­mo­ca­mi będą… pogrom­czynie! Nowa odsłona pokaże, czym naprawdę jest GIRL POWER! W rolach głównych wid­zowie zobaczą najwięk­sze gwiazdy kome­diowe ostat­nich lat: Melis­sę McCarthy, Kris­ten Wiig, Leslie Jones i Kate McK­in­non. W filmie part­neru­ją im Andy Gar­cia oraz najsek­sown­iejszy mężczyz­na 2014 roku według mag­a­zynu PEOPLE – Chris Hemsworth.

Dru­ga propozy­c­ja, to „Facet na miarę”, czyli kole­jny po „Nietykalnych” i „Za jakie grzechy, dobry Boże?” fran­cus­ki hit, który pod­bi­je ser­ca pol­s­kich widzów! Ciepła i wzrusza­ją­ca kome­dia roman­ty­cz­na mówią­ca o tym, że dla prawdzi­wego uczu­cia wszys­tko jest możli­we, była filmem zamknię­cia Netia Off Cam­era 2016 i została doskonale przyję­ta przez pub­liczność fes­ti­walu. W roli głównej Jean Dujardin, lau­re­at Oscara za rolę w filmie „Artys­ta”. Part­neru­je mu Vir­ginie Efi­ra, aktor­ka znana z „Miłoś­ci po fran­cusku”.


Nato­mi­ast „Tajem­nice Man­hat­tanu” to sty­lowy, czarny krymi­nał w duchu powieś­ci Ray­mon­da Chan­dlera. Pesymisty­cz­na relac­ja z roz­padu Amery­ki, w której nie ma już ostat­nich spraw­iedli­wych — są tylko morder­cy i ich wspól­ni­cy. W filmie Porter Wren, feli­eton­ista poczyt­nego tabloidu, sprzeda­je czytel­nikom skan­dale, morder­st­wa i śmierć. Jest kro­nikarzem kosz­maru w mieś­cie, w którym każdy wierzy, że spełni się jego amerykańs­ki sen. Są jed­nak his­to­rie, których Wren nigdy nie opisze swoim czytel­nikom – te, w których sam bierze udzi­ał.

Bile­ty na pier­wsze pre­mierowe pokazy moż­na nabyć w kinach sieci Mul­ti­ki­no, przez stronę www.multikino.pl oraz przez aplikację Mul­ti­ki­no dostęp­ną dla tele­fonów komórkowych z sys­te­mem Android, Win­dows Phone oraz iOS.

Oprócz trzech wspom­ni­anych filmów, na miłośników kina czeka­ją inne wydarzenia:

  • 07.2016 r. – w ramach let­nich powtórek spek­tak­li, fani oper będą mogli zobaczyć na wielkim kinowym ekranie „Tosca” z The Met­ro­pol­i­tan Opera z pol­ski­mi napisa­mi,
  • 07.2016 r. – przed­premierowy pokaz fil­mu „Nie ma mowy” w ramach cyk­lu Kino na Obcasach,
  • 07.2016 r. – British Coun­cil i Mul­ti­ki­no zaprasza­ją na spek­takl „Kaci” z Davi­dem Mor­ris­seyem według Mar­ti­na McDon­agha,
  • 07.2016 r. – ENEMEF: Noc Hob­bita na spec­jalne życze­nie wiernych fanów tej kul­towej sagi ponown­ie prze­niesie widzów do niesamowitego Śródziemia

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.