Twórcy Pokemon Go nawiązują współpracę z warszawskimi galeriami handlowymi

Mimo, że spod Pałacu Kul­tu­ry tym­cza­sowo zniknęli gracze, Poke­mon Go ma się dobrze i jest najlepiej zara­bi­a­jącą grą w sklepach z aplikac­ja­mi mobil­ny­mi. Ter­az twór­cy gry naw­iąza­li współpracę z warsza­wski­mi gale­ri­a­mi hand­lowy­mi. O co chodzi?

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Niantic zgar­nęło za pro­dukcję pon­ad mil­iard dolarów. Pomi­mo mrozów chęt­nych do gry nie braku­je, a twór­cy wprowadza­ją kole­jne ulep­szenia, wydarzenia sezonowe i (ostat­nio) nowe poke­mo­ny do zła­pa­nia. Śla­dy akty­wnoś­ci użytkown­ików na warsza­wskiej mapie nie braku­je. Gracze prze­j­mu­ją gymy, coraz częś­ciej spo­ty­ka się także tren­erów z wysokim poziomem.
Twór­cy w każdym z cen­trów umieszczą duża liczbę poke­stopów i gymów po to, by i w ziemie gracze mogli pograć jed­nocześnie nie marznąc. Wydarze­nie zain­au­gu­ru­je Arka­dia. Już jutro w holu głównym odbędzie się impreza, która będzie miała na celu wypro­mowanie łapa­nia poke­monów w cen­tra­ch hand­lowych.

Pograć będzie moż­na we wspom­ni­anej Arkadii, a także Galerii Wileńskiej i Galerii Mokotów. Podob­ną współpracę Niantic naw­iązał z więk­szy­mi mias­ta­mi w całej Europie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.