Uciekał przed policją. Znalazł nietypową „kryjówkę”

Otwoc­cy krymi­nal­ni zatrzy­mali 49-lat­ka poszuki­wanego lis­tem gończym. Mężczyz­na ma do odby­cia karę 262 dni pozbaw­ienia wol­noś­ci. Od kilku miesię­cy ukry­wał się przed organa­mi ści­ga­nia. Kiedy funkcjonar­iusze wes­zli do domu poszuki­wanego, odnaleźli go ukry­tego w piwni­cy w tek­tur­owym pudełku. W przeszłoś­ci mężczyz­na był notowany za przestępst­wa prze­ci­wko mie­niu.

Fot. KSP

Fot. KSP

49-let­ni mieszkaniec powiatu otwock­iego od kilku miesię­cy ukry­wał się przed organa­mi ści­ga­nia. Sąd okrę­gowy w Warsza­w­ie wydał za mężczyzną list gończy. Poszuki­wany miał do odby­cia karę pozbaw­ienia wol­noś­ci, w wymi­arze 262 dni w zami­an za nieuiszc­zoną karę grzy­wny.
Krymi­nal­ni w wyniku pra­cy oper­a­cyjnej ustalili miejsce prze­by­wa­nia 49-lat­ka. Funkcjonar­iusze pod­jęli obserwację domu i terenu. Wiec­zorem zauważyli smugę światła w jed­nym z pomieszczeń, a w oknie syl­wetkę mężczyzny, która rysopisem odpowiadała poszuki­wane­mu.

Mundurowi pod­jęli próbę wejś­cia do domu, ale nikt nie otwier­ał drzwi, i światło w poko­ju nagle zgasło. To tylko upewniło polic­jan­tów, że w środ­ku zna­j­du­je się poszuki­wany mężczyz­na. Krymi­nal­ni zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi, poprosili o pomoc strażaków.

Kiedy funkcjonar­iusze wes­zli do domu, odnaleźli 49-lat­ka w jed­nym z pomieszczeń piwnicznych, schowanego w pudełko kartonowe. Mieszkaniec powiatu otwock­iego trafił już do zakładu karnego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.