Ukradł kartę i wyciągnął ponad 10 000 zł

Do komendy zgłosił się pokrzy­wd­zony mężczyz­na i poin­for­mował polic­jan­tów o tym, że została mu skradziona kar­ta banko­ma­towa wraz z pinem. Zori­en­tował się, gdy okaza­ło się, iż dwukrot­nie została wypła­cona gotówka z jego kon­ta oso­bis­tego.


Fot. KSP

Fot. KSP


Za pier­wszy razem spraw­ca wyjął 400 zł, ale już za drugim 10 tys. zł. Polic­jan­ci z Wydzi­ału do Wal­ki z Przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu ustalili, że za tym przestępst­wem stoi 23-let­ni Sebas­t­ian L. Pozostawało zatrzy­mać mężczyznę, co jed­nak nie było łatwe, gdyż nie pojaw­iał się w miejs­cu zamieszka­nia.

Polic­jan­ci uzyskali jed­nak infor­ma­cję, że może bywać w okol­i­cy jed­nego z cen­trów hand­lowych w Śród­mieś­ciu. Zor­ga­ni­zowali więc zasadzkę i zaczęli obser­wować oko­lice. W pewnym momen­cie pojaw­ił się opisy­wany mężczyz­na. Dla niepoz­na­ki miał zmieniony kolor włosów. To jed­nak nie zwiodło polic­jan­tów. Podes­zli do niego i wyle­gi­t­y­mowali. Sebas­t­ian L. został zatrzy­many.

Usłyszał już zarzu­ty kradzieży przy pomo­cy skradzionej kar­ty i pinu. Za taki czyn grozi do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.