Jak on się tam wdrapał? Utknął w jednym z oczek siatki i nie mógł się wydostać

W śro­dę oko­ło połu­dnia funk­cjo­na­riu­sze Patrolu Eko otrzy­ma­li zgło­sze­nie, że przy ul. Czarnieckiego na Starym Żoliborzu w ogro­dze­niu utknął jeż. Miejsce wska­za­ła jed­na z miesz­ka­nek, któ­rej pies wytro­pił jeża. Zwierzę utknę­ło w jed­nym z oczek siat­ki na wyso­ko­ści 40 – 50 cm.

Fot. Jacek Kosela / Straż Miejska

Fot. Jacek Kosela / Straż Miejska

„Nie miał szans samo­dziel­nie wydo­stać się z tej pułap­ki. Musieliśmy roz­giąć dru­ty siat­ki, aby go uwol­nić. Cały trząsł się z zim­na. Uspokoił się, gdy wzię­li­śmy go na ręce i ogrza­li­śmy” – powie­dział apl. Jacek Kosela z Patrolu Eko.

Jeż został prze­wie­zio­ny do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ul. Korkowej.

Źródło: Referat Prasowy Straży Miejskiej

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.