Uwaga! Cała rodzinka dzików przy ul. Jagiellońskiej! [WIDEO]

Warszawa, Golędzinów, nie­da­le­ko ul. Jagiellońskiej. Nasz Czytelnik, Adam, wysłał nam film, jak po osie­dlu spo­koj­nie spa­ce­ru­ją sobie dzi­ki. Choć naj­czę­ściej w śro­do­wi­sku ludz­kim nie są agre­syw­ne, radzi­my uważać!

Dziki naj­czę­ściej poja­wia­ją się jesie­nią lub zimą, kie­dy nie mają poży­wie­nia i szu­ka­ją go gdzie indziej. Coraz czę­ściej spo­ty­ka się je tak­że wio­sną i latem.

Z tego też powo­du Białołęka naję­ła dodat­ko­we­go łow­cze­go, któ­ry usy­pia dzi­ki i wywo­zi je do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. W innych dziel­ni­cach dzi­ki są wciąż nowo­ścią, ale, jak widać coraz głę­biej się zapuszczają.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.