Uwaga na skwerku na Pustoła wrony atakują ludzi! [ZDJĘCIE]

„Uwaga przy skwer­ku na Pustola. Pisklaki uczą się latać, a sta­do wron ata­ku­je ludzi, wła­snie zosta­li­śmy zaata­ko­wa­ni razem z małym dziec­kiem. Dziobią do krwi, piku­ją w dol, nie da się ich odstra­szyć, nie radze tam się teraz zapusz­czać.” – ape­lu­je Pani Paulina, miesz­kan­ka Woli.

Fot. Pani Paulina

„Uważajcie zwłasz­cza na dzie­ci. Pisklaków w tra­wie nie widać, jak sie ktoś zbli­ży, to zbie­ra się całe sta­do i ata­ku­ją raz za razem, od razu ucie­kać, macha­nie czym­kol­wiek, czy krzyk nie dzia­ła.” – doda­je Pani Paulina i opu­bli­ku­je zdję­cie na któ­rym widać rany od dziobania.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.