Uwaga! Nadchodzą burze z gradem!

IMGW prog­nozu­je, że do Warsza­wy i woj., Mazowieck­iego dojdą niedłu­go burze z zachod­niej częś­ci kra­ju. Ostrzeże­nie dla burz 1 stop­nia obow­iązu­je od godz. 17.00 do godz. 5.00 rano następ­nego dnia.

Fot. Prze­mysław Dm
Godz. 17.00 to najpewniej godz­i­na, kiedy komór­ki bur­zowe pojaw­ią się w woj. Mazowieckim. Może­my więc przy­puszczać, że burza dojdzie do Warsza­wy później. Praw­dopodobieńst­wo wynosi 80 proc.

„Prog­nozu­je się wys­tąpi­e­nie burz z opada­mi deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz pory­wa­mi wia­tru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu” – infor­mu­je IMGW.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.