Uwaga rodzice! Pedofile w internecie! Są z Warszawy! Screeny z czata [18+]

Na fali doniesień o sukce­sach inter­nautów tropią­cych ped­ofilów postanow­iliśmy sprawdz­ić, co tak naprawdę zagraża naszym dzieciom w internecie. Wes­zlis­my na jeden z pop­u­larnych cza­tów na kanał o nazwie Warsza­wa jako Niko­laa14 i czekaliśmy. Na efek­ty nie trze­ba było dłu­go czekać.

Wszys­tkie roz­mowy trwały nie więcej jak 20 min­ut. Panowie chęt­nie dawali swo­je maile i tele­fony zapewne po to by sprawdz­ić, że rzeczy­wiś­cie maja do czynienia z dzieck­iem. Mimo tego, ze nie byliśmy przy­go­towani na prowokac­je (nie chcieliśmy wysyłać im zdjęć dzieci ze stoc­ka, czy nie poprosil­iśmy koleżan­ki i dziecię­cym głosie o roz­mowę tele­fon­iczną) mężczyźni dość jas­no określali swo­je zami­ary. Warto nad­mienić, że nie byliśmy w żad­nym poko­ju eroty­cznym tylko na kanale Warsza­wa, i w żaden sposób nie zachę­cal­iśmy naszych rozmów­ców do pod­ję­cia tem­aty sek­su. Efek­ty naszej kilku­nas­tomin­u­towej prowokacji zobacz­cie sami:

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

czat33

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce

fot. Warszawa w Pigułce

fot. Warsza­wa w Pigułce
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.