UWAGA! Szukamy starych zdjęć przedwojennej i powojennej Warszawy!

Kochani! Mamy do Was ogrom­ną prośbę. Prze­jrzyj­cie swo­je szu­fla­dy, szafy i piwnice. Mogą się w nich kryć prawdzi­we pereł­ki. Jeśli jesteś­cie w posi­ada­niu takich zdjęć i chce­cie się nimi podzielić z inny­mi, wyśli­j­cie je do nas!

Kosciol Sw Aleksandra

fot. Jan­i­na Mierzecka/skan z ory­gi­nału. Fotografia pochodzi z serii zdjęć Warsza­wa Oskarża – włas­ność Warsza­wa w Pigułce

Od kilku lat na dłu­go przed pow­staniem Warsza­wy w Pigułce zbier­al­iśmy fotografie przed­wo­jen­nej i powo­jen­nej Warsza­wy, które doku­men­towały zniszczenia wojenne. Ter­az dzię­ki por­talowi może­my poprosić Was o pomoc. Dzię­ki Wam może­my stworzyć archi­wum dawnej Warsza­wy. Nie intere­su­ją nas prze­dru­ki. Szukamy zdjęć, które nie były wcześniej pub­likowane. Skany fotografii prosimy nadsyłać na adres: michal@​warszawawpigulce.​pl lub na skrzynkę kon­tak­tową na naszym Fan­page. Pomoże­cie?
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.