Uwaga! Wyłączony ruch na moście Poniatowskiego!

Mis­tr­zost­wa świa­ta za żużlu na PGE Nar­o­dowym właśnie się rozpoczęły. Wyłąc­zony został ruch kołowy i szynowy w ciągu Alei Zie­le­nieck­iej ciągu Ale­je Jero­zolim­skie – Most Poni­a­towskiego – Ale­ja Waszyn­g­tona. 

Sta­dion Nar­o­dowy w Warsza­w­ie. Fot. Mateusz Wło­dar­czyk / Wikipedia

21:45
Wyłąc­zony został ruch kołowy i tramwa­jowy w:

- ciągu al. Zie­le­nieck­iej: całkowite wyłącze­nie ruchu kołowego i tramwa­jowego w obu kierunk­ach na odcinku od ron­da Waszyn­g­tona do ul. Zamoyskiego,

- ciągu Ale­je Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego – al. Poni­a­towskiego–
al. Waszyn­g­tona
: całkowite wyłącze­nie ruchu kołowego w obu kierunk­ach na odcinku od ron­da de Gaulle’a do skrzyżowa­nia al. Waszyn­g­tona z ul. Saską,

- ciągu Ale­je Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego – al. Poni­a­towskiego –
al. Waszyn­g­tona
: całkowite wyłącze­nie ruchu tramwa­jowego w obu kierunk­ach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ron­da Wia­tracz­na.

Na trasy objaz­dowe zosta­ją skierowane tramwa­je linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz auto­busy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72.

21:40
Wyłąc­zony ruch tramwa­jowy w ciągu Ale­je Jero­zolim­skie – most i ale­ja Poni­a­towskiego – ale­ja Waszyn­g­tona i ale­ja Zie­le­niec­ka. Tramwa­je są kierowane na trasy objaz­dowe:

P+R AL. KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

po stron­ie Śród­mieś­cia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – PL. STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – Gro­chows­ka – Tar­gowa – Ratus­zowa – Jagiel­lońs­ka – RATUSZOWA-ZOO

22 PIASKI – … – Okopowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Zamoyskiego – … – WIATRACZNA

24 po stron­ie Śród­mieś­cia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Gró­jec­ka – PL. STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – Gro­chows­ka – Tar­gowa – Ratus­zowa – Jagiel­lońs­ka – RATUSZOWA-ZOO

25 BANACHA – … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – 11 Listopa­da – … – ANNOPOL

Uru­chomiona zosta­je zastępcza linia auto­bu­sowa Z.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.