Warsaw 2016: Kręcenie filmów z drona wymaga wielu pozwoleń [NASZ PATRONAT]

Z początkiem czer­w­ca prace nad pro­jek­tem „War­saw2016…” nabrały tem­pa. W sobotę Motion-Studio.pl, czyli Michał Janiszews­ki & Marcin Pon­cyliusz zaprezen­towali kole­jny mak­ing of.

Tym razem w skró­cie opowiada­ją o wyzwa­ni­ach, z który­mi przyszło im się zmierzyć. Przy­pom­i­namy, że Warsza­wa w Pigułce została ofic­jal­nym patronem medi­al­nym przed­sięwz­ię­cia.
Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie i postę­pach prac zna­jdziecie na dedykowanej stron­ie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.