Warszawa przez Biebera

Wiele razy prze­jeżdża­jąc obok wielko­for­ma­towych reklam, zas­tanaw­iałem się, jak wyglą­da widok z okna. Fan­page Pańs­ka Skór­ka opub­likował zdję­cie, które pod­bi­ja inter­net. Przed­staw­ia ono widok „zza Biebera”, czyli z gmachu Uni­ver­salu, tuż za Rotundą.

Efekt przy­pom­i­na więc ten, który może­my obser­wować w okle­jonych reklamą auto­busach. Na dole widz­imy ten sam obraz bez reklamy.

Por­tal Warsza­wa w Pigułce dzięku­je Pańskiej Skórce za zgodę na pub­likac­je zdję­cia.

Fot. Adam Kaliszewski / Pańska Skórka

Fot. Adam Kaliszews­ki / Pańs­ka Skór­ka

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.