Warszawska klinika przeprowadza jedyne w Polsce badanie na wolne rodniki [ZA DARMO]

Czu­je­cie się zmęczeni, częs­to boli Was głowa, krę­gosłup lub Wasze jeli­ta dają o sobie znać? Nie może­cie poradz­ić sobie ze zbęd­ny­mi kilo­gra­ma­mi? Może to nic poważnego, ale ter­az macie okazję sprawdz­ić to bezpłat­nie!

Fot. mate­ri­ały pra­sowe

Warsza­wska klini­ka przeprowadza jedyne w Polsce badanie na wolne rod­ni­ki z moczu! Zapisy pod numerem 223905092 i badanie.profilzdrowia.pl/

Masz prob­le­my gas­tryczne, nie możesz się pozbyć zbęd­nych kilo­gramów, Two­je jeli­ta dają o sobie znać, częs­to boli Cię głowa, krę­gosłup albo nie masz energii, czu­jesz ciągłe zmęcze­nie i nic Ci się nie chce?

Przy­czyną jest nad­mi­ar wol­nych rod­ników, które mogą prowadz­ić do wielu poważnych zaburzeń w naszym orga­nizmie, m.in.: alergii, nietol­er­ancji pokar­mowych, częstych infekcji, prob­lemów skórnych, ner­wicy, nad­ciśnienia, cukrzy­cy, miażdży­cy, stanów zapal­nych trzust­ki, wątro­by, udarów, zawałów a przede wszys­tkim nowot­worów i w kon­sek­wencji nawet do śmier­ci.

Wykon­aj jedyne w Polsce badanie na obec­ność wol­nych rod­ników z moczu i wyprzedź raka!

Na wiz­y­cie zostanie przeprowad­zony test na wolne rod­ni­ki z moczu jak również sprawdz­imy przy pomo­cy spec­jal­nej wagi diag­nos­ty­cznej m.in. Tłuszcz trzewny, którego nad­mi­ar prowadzi do wielu poważnych chorób związanych z ukła­dem krąże­nia, miażdży­cą czy cukrzy­cą.

W trak­cie wiz­y­ty u spec­jal­isty otrzy­masz: wynik bada­nia, omówie­nie wyniku, zalece­nia żywieniowe oraz pełną kon­sul­tację.
Zadz­woń i umów się na wiz­ytę – koniecz­na rez­erwac­ja miejsc! 223905092
Adres: Przy­chod­nia, ul. Mochnack­iego 10 (pl. Naru­tow­icza)
Gabi­net czyn­ny: PON-PT 8:00–20:00, SOB 10:00–14:00
Zapisy od poniedzi­ałku do piątku w godz 9–17 pod numerem 223905092 lub przez http://badanie.profilzdrowia.pl/
Szczegóły na stron­ie: http://badanie.profilzdrowia.pl/

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.