Weszli na kilkudziesięciometrowy billboard, bo… chcieli zrobić ładne zdjęcia

Dwóch nas­to­latków weszło w sobotę na kilkudziesię­ciometrowych bill­board. Powód? Chcieli zro­bić zdję­cia. O dwóch osobach siedzą­cych na szczy­cie kon­strukcji reklam­owej strażników miejs­kich powiadomili zaniepoko­jeni mieszkań­cy.


Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejs­ka

Zgłosze­nie na numer alar­mowy 986 wpłynęło ok. godz. 20.00 w sobotę. Zachowanie nas­to­latków było tak nieod­powiedzialne, że mieszkaniec, który dzwonił do straży miejskiej pode­jrze­wał, że na bill­board weszły oso­by nietrzeźwe.


Do zdarzenia doszło w pobliżu jed­nego z cen­trów hand­lowych na Białołęce. Naty­ch­mi­ast skierowano tam patrol straży miejskiej. Funkcjonar­iusze wezwali od razu jed­nos­tkę straży pożarnej. Strażni­cy obaw­ia­jąc się o życie osób zna­j­du­ją­cych się na kon­strukcji, wydali polece­nie, aby pozostały tam do cza­su przy­jaz­du straży pożarnej, która ewaku­u­je je przy uży­ciu spec­jal­isty­cznego sprzę­tu. Oso­by zna­j­du­jące się na kon­strukcji nie zas­tosowały się do pole­ceń i ostrzeżeń o niebez­pieczeńst­wie. Na szczęś­cie nie doszło do wypad­ku.

Okaza­ło się, że na kon­strukcję reklam­ową weszło dwóch siedem­nas­to­latków. Dlaczego narażali swo­je zdrowie i życie? Twierdzili, że chcieli zro­bić zdję­cia. Nas­to­latkowie byli trzeźwi. Na miejsce wezwano policję, która siedem­nas­to­latków przekaza­ła rodz­i­com.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.