Wietnamska świnka znaleziona na Żoliborzu czeka na adopcję

Fot. EKO Patrol

Fot. EKO Patrol

Dwoma przy­bysza­mi z Azji zaj­mowali się w zeszły week­end strażni­cy z Patrolu Eko­log­icznego. Węża mandaryńskiego znaleziono na Moko­towie, a wiet­nam­ską świnkę na Żoli­borzu

Dozor­ca jed­nego z domów przy ul. Łow­ick­iej zauważył węża mandaryńskiego pod­czas sprzą­ta­nia chod­ników przy uli­cy. Aby gad nie uciekł nakrył go wiadrem, a następ­nie z pomocą sąsi­a­da odwró­cił wiadro i nakrył je kawałkiem szy­by. Następ­nie zadz­wonił na numer alar­mowy straży miejskiej. Ode­brany przez strażników wąż został przewieziony do ogro­du zoo­log­icznego.

Wiet­nam­ską świnkę zobaczyła kobi­eta, która spacerowała w okoli­cach Teatru Kome­dia przy ul. Słowack­iego na Żoli­borzu. Świn­ka była przyzwycza­jona do widoku ludzi, bo nie uciekała na ich widok. Zaczęła kwiczeć dopiero, gdy kobi­eta wzięła ją na ręce i zan­iosła do swo­jego mieszka­nia. To z niego ode­brali świnkę strażni­cy z Patrolu Eko­log­icznego. Zwierzak trafił do schro­niska na Paluchu i ter­az czeka na nowego właś­ci­ciela.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.