Włościańska: samochód nieoczekiwanie stanął w płomieniach [WIDEO/ZDJĘCIA]

Dzisiejszej nocy miał miej­sce pożar samo­cho­du na uli­cy Włościańskiej. Jak się nie­ofi­cjal­nie dowie­dzie­li­śmy od świad­ków samo­chód stał na pasie cze­ka­jąc na zie­lo­ne świa­tło tak, jak inne samo­cho­dy. Nagle spod maski zaczął wydo­by­wać się dym i poja­wi­ły się płomienie.

Samochód zje­chał po dłuż­szym cza­sie na pobo­cze. Najprawdopodobniej doszło do zwar­cia. Na miej­sce przy­był jeden zastęp stra­ży pożar­nej i poli­cja, któ­ra bada­ła przy­czy­ny poża­ru. Wyłączone były dwa pasy ruchu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.