Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Wiemy po co latają

Wielu Czytel­ników pytało nas o loty wojskowych śmigłow­ców nad Warsza­wą. Min­is­terst­wo Obrony Nar­o­dowej skierowało nad do Dowództ­wa Gen­er­al­nego Rodza­jów Sił Zbro­jnych, dzię­ki którym dowiedzieliśmy się jaki był cel lotów.

Fot. Andrzej Dumkiewicz
Okaza­ło się, że nie ma żad­nego zagroże­nia dla przestrzeni powi­etrznej Warsza­wy.

„To rutynowa oper­ac­ja. Jed­nos­t­ki służą do trans­portowa­nia najważniejszych osób w państ­wie. Rano nad Warsza­wą odby­wały się ćwiczenia” – mówi nam ppłk Szczepan Głuszczak, Rzecznik Pra­sowy Dowództ­wa Gen­er­al­nego Rodza­jów Sił Zbro­jnych i doda­je, że nie ma żad­nego zagroże­nia dla przestrzeni powi­etrznej Pol­s­ki.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.