Wszyscy wstali i w milczeniu patrzyli. Wzruszający hołd dla Zbigniewa Wodeckiego na KSW

Wzrusza­jące wydarze­nie na gali KSW. Nikt nie spodziewał się, że przed walka­mi orga­ni­za­torzy i kibice odd­zą hołd Zbig­niewowi Wodeck­iemu.

Przez pon­ad pół­torej min­u­ty na wielkim telebimie pokazy­wane były zdję­cia Zbig­niewa Wodeck­iego, a w tle odt­warzany był utwór „Szczęś­cie jest we mnie”. Kibice sto­jąc również odd­ali cześć artyś­cie w ciszy i skupi­e­niu.
Zbig­niew Wodec­ki przeszedł na początku maja oper­ację wszczepi­enia baj­pasów. Dwa tygod­nie później dostał udaru. Zmarł 22 maja w Warsza­w­ie w wyniku powikłań. Pogrzeb artysty odbędzie się 30 maja w Krakowie. Rodz­i­na poin­for­mowała, że wydarze­nie będzie miało rodzin­ny charak­ter.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.