Wyciek Gazu na pl. Trzech Krzyży. Ewakuowano 800 osób

Na pl. Trzech Krzyży nastąpił duży wyciek gazu. Ewakuowano blisko 800 osób, głównie pra­cown­ików Min­is­terst­wa Gospo­dar­ki. Trwa­ją też utrud­nienia komu­nika­cyjne. Na miejs­cu pracu­je pogo­towie gazowe, straż pożar­na oraz polic­ja.


Fot. Straż Pożarna

Fot. Straż Pożar­na

„Zgłosze­nie dostal­iśmy po godz. 14.00 i doty­czyło nieszczel­noś­ci insta­lacji gazowej na tere­nie Min­is­terst­wa Gospo­dar­ki” – mówi nam Moni­ka Sitkiewicz z Wydzi­ału Pra­sowego Komendy Stołecznej Policji - „Zabez­piec­zona jest uli­ca Książę­ca do Al. Ujaz­dows­kich, które wyłąc­zone są obec­nie z ruchu.” Trud­no powiedzieć ile potr­wa­ją prace, ale na pewno jeszcze kil­ka godzin.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.