Wypadek w metrze: Kobieta w stanie ciężkim przewieziona do szpitala

Trwają utrud­nie­nia w metrze po wypad­ku, do któ­re­go doszło na sta­cji metra Dworzec Gdański. Komenda Stołeczna Policji udzie­li­ła infor­ma­cji na temat poszkodowanej. 

Fot. Warszawa w Pigułce

„Kobieta w wie­ku oko­ło 30 lat w sta­nie cięż­kim zosta­ła prze­wie­zio­na do szpi­ta­la” – mówi nam Ewa Sitkiewicz z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji

W dal­szym cią­gu trwa­ją utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu pocią­gów linii M1.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1 | Uruchomienie linii Z

14:15
Wprowadzona zosta­je spe­cjal­na orga­ni­za­cja ruchu pocią­gów linii metra M1.

Pociągi kur­su­ją na odcin­kach: MŁOCINY-SŁODOWIEC i CENTRUM-KABATY. Na odcin­ku SŁODOWIEC-CENTRUM kur­su­je pociąg wahadłowy.

Uruchomiona zosta­je zastęp­cza linia auto­bu­so­wa Z, kur­su­ją­ca na trasie:

CENTRUM - Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Żeromskiego – ŻEROMSKIEGO (METRO SŁODOWIEC).

14:03
Z powo­du zda­rze­nia na sta­cji DWORZEC GDAŃSKI wystę­pu­ją utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu pocią­gów linii metra M1.

Zamknięta dla pasa­że­rów zosta­ła sta­cja DWORZEC GDAŃSKI.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.