Wypadek w metrze: Kobieta w stanie ciężkim przewieziona do szpitala

Trwa­ją utrud­nienia w metrze po wypad­ku, do którego doszło na stacji metra Dworzec Gdańs­ki. Komen­da Stołecz­na Policji udzieliła infor­ma­cji na tem­at poszkodowanej. 

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Kobi­eta w wieku około 30 lat w stanie ciężkim została przewieziona do szpi­ta­la” – mówi nam Ewa Sitkiewicz z Biu­ra Pra­sowego Komendy Stołecznej Policji

W dal­szym ciągu trwa­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu pociągów linii M1.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1| Uru­chomie­nie linii Z

14:15
Wprowad­zona zosta­je spec­jal­na orga­ni­za­c­ja ruchu pociągów linii metra M1.

Pocią­gi kur­su­ją na odcinkach: MŁOCINY-SŁODOWIEC i CENTRUM-KABATY. Na odcinku SŁODOWIEC-CENTRUM kur­su­je pociąg wahadłowy.

Uru­chomiona zosta­je zastępcza linia auto­bu­sowa Z, kur­su­ją­ca na trasie:

CENTRUM - Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – gen. Ander­sa – Mick­iewicza – Słowack­iego – Żerom­skiego – ŻEROMSKIEGO (METRO SŁODOWIEC).

14:03
Z powodu zdarzenia na stacji DWORZEC GDAŃSKI wys­tępu­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu pociągów linii metra M1.

Zamknię­ta dla pasażerów została stac­ja DWORZEC GDAŃSKI.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.