„Pod gruzami mieszkańcy odnajdują 7-letnie dziecko”. Wzruszająca historia, Pan Krzysztof szuka swojej rodziny sprzed wojny

Pan Krzysztof szu­ka swo­jej rodziny sprzed wojny. W tym celu opisał wzrusza­ją­ca his­torię, która związana jest nie tylko z jego mamą, ale i wielo­ma warsza­w­iaka­mi. Posłucha­j­cie sami, zobacz­cie zdję­cia, pokaż­cie dzi­ad­kom i rodz­i­com. Może ktoś pamię­ta kogoś ze starej fotografii?


Fot. Pan Krzysztof

Fot. Pan Krzysztof

„Warsza­wa, czas wojny i zgrozy. Gruzy i zgliszcze a pod gruza­mi w piwni­cy odna­j­du­ja mieszkan­cy Warsza­wy w 1940 roku 7 let­nie dziecko -moją mamę Mar­i­an­na, Leoka­dia Makówka z domu Piątek ur.05.05.1933 w Warsza­w­ie. Opiekę nad nią prze­j­mu­ją klasz­torne siostry Karmeli­tan­ki ktore wów­czas prowadz­iły tzw. sie­ro­cińce i Domy Dziec­ka.


Kiedy mama jeszcze żyla próbowalem odnaleść jej rodzine /ojciec Zyg­munt poszedl na wojne i juz nie powrocil / Mat­ki nie odnaleźli.

A ja bezskutecznie szukałem, pisalem do sióstr Karmeli­tanek ale bez odpowiedzi.A szko­da bo nigdy nie poz­nała swo­jej mat­ki, rodzenst­wa rodzin­ki i to aż do śmierci.W późniejszym cza­sie sama całe życie poświęćiła dzieci­akom pracu­jac w żlobkach i przed­szko­lach. Może, choć to juz po lat­ach ktos się odezwie? Cuda prze­cież sie zdarza­ją-praw­da?

PS. Poz­draw­iam wszys­t­kich szuka­ją­cych i życze powodzenia w odnalezie­niu najbliższych wam osób.”

Jeżeli macie jakiekol­wiek infor­ma­c­je o rodzinie Pana Krzyszto­fa, daj­cie nam znać, a my skon­tak­tu­je­my Was z nim.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.