York wypadł z balkonu

24 maja patrol Straży ‚Miejskiej otrzy­mał wezwanie do… martwego psa leżącego na chod­niku pod blok­iem przy Świę­tokrzyskiej.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Kiedy przy­byli na miejsce około 15.00 rzeczy­wiś­cie pod blok­iem leżało psie ciało, przykryte foliowym workiem. Świad­kowie stwierdzili, że mały york najpraw­dopodob­niej wypadł z okna lub balkonu jed­nego z mieszkań. Wezwany na miejsce patrol policji poprowadz­ił sprawę dalej.

Warto pamię­tać o tym, by zabez­pieczyć balkony i okna przed podob­ny­mi sytu­ac­ja­mi, a zostaw­ia­jąc zwierzę­ta na nich zapewnić im – szczegól­nie w cza­sie upałów – wodę do picia.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.