[Z OSTATNIEJ CHWILI] Metro Marymont zamknięte „Czekamy na przyjazd policji”

Z przy­czyn tech­nicznych do odwoła­nia zamknię­ta została stac­ja metra Mary­mont. Pojazdy prze­jeżdża­ją przez stację bez zatrzymy­wa­nia się.

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Na stacji zna­j­du­je się niez­nany pakunek. Stac­ja jest zamknię­ta. Czekamy na przy­jazd policji”. – mówi Anna Bar­toń, rzecznik Metra Warsza­wskiego

Na stron­ie ZTM czy­tamy:

Utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M116:08
Z przy­czyn tech­nicznych do odwoła­nia zamknię­ta została stac­ja metra MARYMONT.

Pocią­gi linii metra M1 prze­jeżdża­ją przez stację bez zatrzy­ma­nia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.