[Z OSTATNIEJ CHWILI] Metro Marymont zamknięte „Czekamy na przyjazd policji”

Z przy­czyn tech­nicz­nych do odwo­ła­nia zamknię­ta zosta­ła sta­cja metra Marymont. Pojazdy prze­jeż­dża­ją przez sta­cję bez zatrzy­my­wa­nia się.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Na sta­cji znaj­du­je się nie­zna­ny paku­nek. Stacja jest zamknię­ta. Czekamy na przy­jazd poli­cji”. – mówi Anna Bartoń, rzecz­nik Metra Warszawskiego

Na stro­nie ZTM czytamy:

Utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1

16:08
Z przy­czyn tech­nicz­nych do odwo­ła­nia zamknię­ta zosta­ła sta­cja metra MARYMONT.

Pociągi linii metra M1 prze­jeż­dża­ją przez sta­cję bez zatrzymania.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.