[Z OSTATNIEJ CHWILI] Ostateczne wyniki wyborów podane przez PKW

Państ­wowa Komis­ja Wybor­cza podała wyni­ki wyborów par­la­men­tarnych. Wcześniej podano wyni­ki cząstkowe. Opóźnie­nie wynikało z powtórnego sprawdza­nia pro­tokołów z zagrani­cy, głównie z Lon­dynu. Według danych PKW wybo­ry par­la­men­tarne wygrało Pra­wo i Spraw­iedli­wość z wynikiem 37,58 proc.

Fot. PKW

Fot. PKW

Drugą siłą w par­la­men­cie będzie Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka na którą zagłosowało 24, 09 proc. wybor­ców. Za nimi są Kuk­iz ’15 (8,81 proc.), Nowoczesna.pl (7,60 proc.) oraz PSL (5,13 proc.). Poza sejmem znalazły się par­tie Kor­win (4,76 proc.), Zjed­noc­zona Lewica (7,55 proc.) i par­tia Razem (3,62 proc.). Takie wyni­ki oznacza­ją, że PiS stworzy rząd samodziel­ny.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.