Zabarykadowali się w warsztacie. Nie chcą dopuścić do rozbiórki

Na uli­cy Dobrej 32 w ser­wisie samo­chodowym zabarykad­owało się kil­ka osób. Kil­ka lat temu zwró­cono dzi­ałkę na której stoi warsz­tat pry­wat­ne­mu inwest­orowi w ramach repry­watyza­cji. Ter­az dziel­ni­ca wydała zgodę na rozbiórkę. Właś­ci­ciel mówi, że ich własne mias­to pozbaw­ia ich dorobku całego życia.Jakub Kędzier­s­ki, właś­ci­ciel warsz­tatu opisu­je, że cała sytu­ac­ja ma miejsce od piątku ok. godz. 19.00, kiedy to pod obiek­tem pojaw­iła się ekipa budowlana wraz z prawnikiem oraz ochroną. Pra­cown­i­cy zabarykad­owali się w środ­ku, by nie dop­uś­cić do rozbiór­ki. Dzień później odcię­to prąd. Jak mówi właś­ci­ciel będą w obiek­cie dopó­ki nie pow­strzy­ma­ją rozbiór­ki.

Na miejs­cu jest polic­ja, która pil­nu­je, by niko­mu nic się nie stało.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.