Ząbkowska deptakiem, Targowa centrum handlu. Wielka rewitalizacja Pragi za niemal półtora miliarda złotych!

Sinfonia Varsovia. Projekt Zahy Hadid

Sin­fo­nia Varso­via. Pro­jekt Zahy Hadid

930 mln zostanie przekazanych z środ­ków miejs­kich. Obec­nie 3,5 tysią­ca rodzin miesz­ka w mieszka­ni­ach bez łazien­ki, kuch­ni, cen­tral­nego ogrze­wa­nia lub kanal­iza­cji. Ratusz zapowia­da, że do 2023 takich mieszkań już nie będzie. Wszys­tkie będą rewital­i­zowane. Michał Olszews­ki, wiceprezy­dent Warsza­wy zapowia­da wielkie zmi­any na Pradze.

Poza rewital­iza­c­ja kamienic i bloków mias­to zain­wes­t­u­je w cen­tra lokalne i pon­ad­lokalne. Władze roz­maw­ia­ją z ludź­mi z roszczeni­a­mi, by odkupić ziemie i ura­tować zabytkowe kamienice. Obec­nie 60% zabu­dowy jest w rękach pry­wat­nych osób.

400 mln zostanie przez­nac­zonych na kul­turę, z czego 280 mln. pochłonie budowa nowoczes­nej siedz­i­by Sin­fonii Varso­vii. Pieniądze zna­jdą się również na Pała­cyk Kon­pack­iego. Zna­jdzie się tam lokalny dom kul­tu­ry przy­jazny dla dzieci, z placem zabaw, ogro­dem społecznoś­ciowym i szkoła lid­erów. Wielką zmi­anę prze­jdzie również Tar­gowa i Ząbkows­ka. Pier­wsza z ulic ma być cen­trum hand­lowym i kul­tur­al­nym Pra­gi, z rewital­i­zowanym Bazarem Róży­ck­iego, Cen­trum Kreaty­wnoś­ci i Muzeum Pra­gi. Ząbkows­ka ma nato­mi­ast być dep­takiem.

Wszys­tkie prace mają zakończyć się 2023 roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.