Zaginął Sylwester Pawłowski. Zrozpaczony syn prosi o pomoc

„Zaginął 10 sierp­nia Sylwester Pawłowsk(Mój Tata) Mieszka przy uli­cy Kasprzaka. Koło godzi­ny 13 wyszedł z domu bez nicze­go- bez doku­men­tów, pie­nię­dzy ani swo­ich leków. Możliwe ze szedł w kie­run­ku dwor­ca zachod­nie­go.” – napi­sał Pan Patryk na Facebooku.

Fot. Archiwum prywatne

„Po 16 tele­fon prze­stał odpo­wia­dać. Rozmawiałem z nim przed 16, ale o 17 na spo­tka­nie już nie przy­szedł. Sprawa zgło­szo­na jest poli­cji. Z infor­ma­cja­mi pro­szę zgła­szać na komi­sa­riat rejo­no­wy poli­cji na Woli lub pod nume­rem tele­fo­nu 604253263” – doda­je syn.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.