Zasnął w banku. Wpadł w szał bo go obudzili

Nawet na 5 lat za kratki może trafić 45-let­ni mężczyz­na pode­jrzany o wybi­cie szy­by w lokalu przy uli­cy Krasińskiego. Mundurowi z Żoli­borza zatrzy­mali mężczyznę, który wcześniej zas­nął w przed­sionku pal­cówki bankowej, a obud­zony przez pra­cown­ików, w odwe­cie rzu­cił butelką w szy­bę. Właś­ci­ciel uszkod­zony­ch drzwi wycenił star­ty na kwotę około 2000 zło­ty­ch.

Fot. KSP

Fot. KSP

Kilka dni temu w placów­ce bankowej przy uli­cy Krasińskiego została wybita szy­ba w drzwiach wejś­ciowych. Okaza­ło się, że w przed­sionku tego lokalu zas­nął 45-let­ni mężczyz­na. Tomasza M. zauważyli pra­cown­i­cy banku i poprosili o opuszcze­nie lokalu. Mężczyźnie nie spodobało się to i wychodząc rzu­cił butelką po piwie w drzwi wejś­ciowe. Zdarze­nie to widzi­ał świadek, który o całej sytu­acji powiadomił ochronę, a ta od razu wezwała Policję.
Mundurowi z Żoli­borza w niedalekiej odległoś­ci od pal­cówki bankowej zauważyli mężczyznę, które­go rysopis odpowiadał rysopisowi podane­mu przez świad­ka. Tomasz M. został zatrzy­many. 45-latek już usłyszał zarzu­ty za uszkodze­nie mienia o wartoś­ci 2000 zło­ty­ch, bo na taką kwotę wycenił szkodę właś­ci­ciel. Za to przestępst­wo grozi mu ter­az kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.