Zatankował paliwo, a następnie odjechał nie uiściwszy zapłaty. Rozpoznajesz go?

Polic­jan­ci z Michałow­ic prowadzą postępowanie w spraw­ie kradzieży pali­wa na stacji paliw w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 73. Niez­nany dotąd mężczyz­na zatankował pali­wo, a następ­nie odjechał nie uiś­ci­wszy zapłaty. Kamery mon­i­toringu zare­je­strowały wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­ce. Każdy, kto rozpoz­na­je widoczną na zdję­ciu osobę, pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny lub oso­bisty w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy ul. Kuchy 15 w Regułach.

Fot. KPP Pruszków

Do zdarzenia doszło w dniu 12 lutego 2017 roku ok. godz. 17:00 na tere­nie stacji paliw w miejs­cowoś­ci Sokołów przy ul. Sokołowskiej 73. Nieustalony dotąd mężczyz­na zatankował pali­wo o wartoś­ci 221,56 zł i odjechał pojaz­dem m-ki sub­aru, nie płacą za pali­wo.

Każdy kto rozpoz­na­je tą osobę pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z Komis­ari­atem Policji w Michałow­icach przy ul. Kuchy w Regułach.

Infor­ma­c­je w tej spraw­ie prosimy kierować do Komis­ariatu Policji w Michałow­icach dzwoniąc pod numer tele­fonu 22 60 46 745, oso­biś­cie lub w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: kpppruszkow@​policja.​waw.​pl
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.