Zlot foodtrucków pod CH Marki. Fast foody, kuchnia polska, grecka, meksykańska i… tybetańska!

Przyszły week­end pod CH Marki upły­nie pod zna­kiem food­troc­ków. Od 9 do 21 spró­bo­wać moż­na będzie m.in. zapiek­sów, bur­ge­rów, piz­zy, hot-dogów, kuch­ni pol­skiej, mek­sy­kań­skiej, grec­kiej, tybe­tań­ski pie­roż­ków i dań z wie­przo­wi­ny.

Fot. Materiały organizatora

Fot. Materiały orga­ni­za­to­ra

Zapraszamy ser­decz­nie 3, 4, 5 czerw­ca pod M1 Marki na zlot naj­lep­szych food­truc­ków! Dodatkową atrak­cją będzie impre­za Rozśpiewane M1! – piszą orga­ni­za­to­rzy – Co będzie­cie mogli zjeść:)? Śpieszymy z odpo­wie­dzią!
Oto lista food­truc­ków:

Zapiekogryz – mega smacz­ne zapiek­sy!
Carnitas Food Truck – food­truck pro­sto z mek­sy­ku :)!
Souvlak City & Truck – naj­lep­sza grec­ka kuch­nia w Polsce:)
Mister Teddy – Przepyszne bur­ge­ry!
MamCię ZjemCię Food Truck – Prawdziwe hot-dogi!
Crazy Pig – Dania z wie­przo­wi­ny i piwo z becz­ki!
Beat Burger – Wypasione bur­ge­ry!
Da Mattia. L’amore per la piz­za – Pizza z pie­ca opa­la­ne­go drew­nem!
Momo-Smak Kuchnia Tybetańska – tybe­tań­skie pie­roż­ki!
Naleśnikarnia MCAFE – Kawa z porząd­ne­go eks­pre­su!

Jak widzi­cie macie prze­krój kuch­ni z całe­go świa­ta :)! Nic tyl­ko wpa­dać i pró­bo­wać. Wszystkie food­truc­ki będą sta­ły od 4.06 (start : godzi­na 9:00 – 21:00) do 5.06 (start 9:00 – 20:00). CZĘŚĆ FOODTRUCKÓW STOI JUŻ OD PIĄTKU :)!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.