Żoliborski podpalacz ujęty

Tuż przed północą Straż Miejs­ka otrzy­mała zgłosze­nie o mężczyźnie, który zachowywał się pode­jrzanie. Według zgłasza­jącego ubrany w czarną bluzę z kap­turem człowiek wszedł do namio­tu rozstaw­ionego przed lokalem, a gdy z niego wyszedł, pojaw­ił się dym i płomie­nie.

Fot. Pix­abay
Kil­ka min­ut później na miejs­cu był już patrol – jeden ze strażników rozpoczął akcję gaśniczą, nato­mi­ast strażnicz­ka, po wezwa­niu straży pożarnej i policji wraz ze świad­kiem zdarzenia ruszyła tropem pod­palacza, który odd­al­ił się w kierunku pob­liskiej stacji metra. Tam świad­kowie jed­noz­nacznie wskaza­li mężczyznę, który miał wzniecić pożar namio­tu.

Mężczyznę zatrzy­mano i doprowad­zono na miejsce pod­pale­nia, gdzie straża­cy dogasza­li ogień. Tam przekazano go policji – po prze­bada­niu alko­matem okaza­ło się, że zatrzy­many Paweł O. ma w wydy­chanym powi­etrzu pon­ad 2 promile alko­holu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.