„Zostań naszym Mikołajem” – zbiórka dla bezdomnych zwierząt

Schro­nisko dla Bez­dom­nych Zwierząt „Na Paluchu” (ul. Paluch 2) po raz kole­jny orga­nizu­je zbiórkę pod hasłem „Zostań naszym Mikoła­jem”. Kwes­ta odbędzie się w sobotę, 5 grud­nia, w godz. 12.00 – 16.00. Dla podopiecznych gro­mad­zona będzie m.in. spec­jal­isty­cz­na kar­ma, koce i przys­ma­ki.

Fot. Schronisko na Paluchu

Fot. Schro­nisko na Paluchu

Tak jak w ubiegłym roku, pod­czas tegorocznej zbiór­ki schro­nisko szczegól­nie prosi o spec­jal­isty­czną kar­mę. Chodzi przede wszys­tkim o jedze­nie wetery­naryjne przez­nac­zone m.in. dla psów i kotów w podeszłym wieku, czy też z choroba­mi narządów wewnętrznych np. nerek, trzust­ki czy wątro­by.

Podob­nie jak w lat­ach min­ionych zbier­ane będą również koce, maskot­ki oraz przys­ma­ki, czyli wszys­tko co może zwierzę­tom uprzy­jem­nić pobyt w schro­nisku.

Pod­czas zbiór­ki prowad­zona będzie również adopc­ja. Pra­cown­i­cy schro­niska pomogą przy wyborze czworonożnego przy­ja­ciela, a także zaproszą na wspól­ny spac­er. Start godz. 12.00.

Więcej infor­ma­cji tutaj oraz na wydarze­niu „Zostań naszym Mikoła­jem” na por­talu społecznoś­ciowym Face­book.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.