PAH powstał początkowo w Warszawie, później miał lokalne oddziały w Krakowi i Toruniu. Dobrze znany jest z organizacji akcji charytatywnych, jak choćby budowanie studni w najuboższych rejonach świata