Do Wisły zrzucono już 1,5 mln litrów ścieków! Podano pomiary zanieczyszczeń na odcinkach Wisły

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska  poinformowała, że MPWiK w Warszawie do dnia 3 września do godziny 8.10 zrzuciło do Wisły niemal 1,5 miliona m3 nieoczyszczonych  ścieków komunalnych (1 459 578 m3). 

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

– ustalono, że ścieki nieoczyszczone wprowadzane do rzeki Wisły są ściekami komunalnymi, ale  zawierają również ścieki przemysłowe z zakładów na terenie lewobrzeżnej Warszawy,
– wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Oględzin dokonano po wcześniejszych długotrwałych opadach deszczu,
– ścieki nadal wprowadzane są do rzeki Wisły, w dalszym ciągu bez mechanicznego podczyszczania na kracie, co zmniejszyłoby negatywne konsekwencje zanieczyszczenia stałymi odpadami niesionymi przez ścieki. W bezpośredniej okolicy oraz w odległości ok.
500 m poniżej wylotu ścieków nieoczyszczonych widoczne są stałe zanieczyszczenia (np. fragmenty artykułów sanitarnych),
– w MPWiK trwa ozonowanie ścieków, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków,
– rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym inspektorzy ochrony środowiska w Warszawie pozostają w bieżącym kontakcie. WIOŚ w Warszawie, na prośbę Wojewody Mazowieckiego, wystąpił do Mazowieckiego Okręgu Wędkarskiego, do Państwowej Straży Rybackiej oraz PGW Wody Polskie o zwracanie szczególnej uwagi podczas prowadzonych działań rutynowych i interwencyjnych na starorzecza i meandry na rzece Wiśle na odcinku od Mostu Północnego w Warszawie do Płocka, celem sprawdzania, czy nie gromadzą się tam i nie osiadają zanieczyszczenia, czy nie pojawiają się martwe ryby i inne padłe zwierzęta oraz o bieżące przekazywanie informacji w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk w środowisku rzeki Wisły.

Do godz. 13.00 do WIOŚ w Warszawie nie wpłynęły nowe informacje o niepokojących zjawiskach w środowisku rzeki Wisły.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

Inspektorzy z  Płocka dokonali oględzin rzeki Wisły z brzegu na terenie miasta Płocka na wysokości
ul. Grabówka, ul. Gmury i przy bulwarach wiślanych obok molo oraz w miejscowościach Wola Brwileńska i Duninów. W badaniu organoleptycznym (wzrokowym):
– na terenie miasta Płocka na wysokości ul. Grabówka i bulwarach wiślanych obok molo nie stwierdzono śladów pływających zanieczyszczeń na powierzchni wody, odcień wody lekko brązowy,
– na terenie miasta Płocka na wysokości ul. Gmury zauważono przy brzegu ślady piany, odcień wody lekko brązowy,
– w miejscowości Wola Brwileńska zauważono przy brzegu ślady piany oraz zaobserwowano migrację ślimaków na brzegu rzeki, odcień wody lekko brązowy,
– w porcie w miejscowości Duninów zauważono pojedyncze ryby w stanie znacznego rozkładu oraz stwierdzono uciążliwość zapachową.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawia aktualne badania fizykochemiczne wody w Wiśle po awarii ściekowej.

Monitoring badawczy

Aktualne wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

– pomiary o godz. 10:55 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 –
Temperatura wody – 25,2 0C
Tlen rozpuszczony – 8,5 mg/dm3
pH – 8,6
Przewodność elektrolityczna – 1029 µS/cm
Zawiesina ogólna – 31 mg/dm3
Azot amonowy – <0,078 mg/dm3
Azot ogólny – 1,31 mg/dm3
ChZTcr – 29,3 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,074 mg/dm3
OWO – 8,76
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: pH, temperatura, przewodność, zawiesina.

– pomiary o godz. 12:00 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 –
Temperatura wody – 24,4 0C
Tlen rozpuszczony – 5,7 mg/dm3
pH – 8,4
Przewodność elektrolityczna – 1208 µS/cm
Zawiesina ogólna – 98 mg/dm3
Azot amonowy – 13 mg/dm3
Azot ogólny – 20,1 mg/dm3
ChZTcr – 200 mg O2/l
Fosfor ogólny – 1,440 mg/dm3
OWO – 47,5
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: temperatura, azot amonowy, tlen rozpuszczony, przewodność, ChZTcr, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny, OWO.

– pomiary o godz. 8:50 Wisła w miejscowości Kazuń –
Temperatura wody – 24,4 0C
Tlen rozpuszczony – 7,6 mg/dm3
pH – 8,2
Przewodność elektrolityczna – 937 µS/cm
Zawiesina ogólna – 29 mg/dm3
Azot amonowy – <0,050 mg/dm3
Azot ogólny – 1,58 mg/dm3
ChZTcr -28,8 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,130 mg/dm3
OWO – 5,28

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: temperatura, przewodność.

– pomiary o godz. 8:15 Wisła w miejscowości Wyszogród –
Temperatura wody – 22,5 0C
Tlen rozpuszczony – 7,8 mg/dm3
pH – 8
Przewodność elektrolityczna – 827 µS/cm
Zawiesina ogólna – 26 mg/dm3
Azot amonowy – <0,078 mg/dm3
Azot ogólny – 1,62 mg/dm3
ChZTcr -28,5 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,145 mg/dm3
OWO – 9,16

Żaden wskaźnik w tej próbce nie przekroczył wartości granicznej dobrego stanu ekologicznego.

– pomiary o godz. 7:40 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka /przed ujęciem wody/ –
Temperatura wody – 22,6 0C
Tlen rozpuszczony – 8,2 mg/dm3
pH – 8,2
Przewodność elektrolityczna – 775 µS/cm
Zawiesina ogólna – 24 mg/dm3
Azot amonowy – <0,078 mg/dm3
Azot ogólny – 1,52 mg/dm3
ChZTcr -31,8 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,143 mg/dm3
OWO – 8,53

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru ChZTcr.

– pomiary o godz. 10:00 Zbiornik Włocławek poniżej Płocka
Temperatura wody – 24,3 0C
Tlen rozpuszczony – 5,5 mg/dm3
pH – 8,0
Przewodność elektrolityczna – 662 µS/cm
Zawiesina ogólna – 12 mg/dm3
Azot amonowy – 0,35 mg/dm3
Azot ogólny – 1,45 mg/dm3
ChZTcr -43,0 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,364 mg/dm3
OWO – 9,3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru ChZTcr.

– pomiary o godz. 8:15 Zbiornik Włocławek zapora
Temperatura wody –23,60C
Tlen rozpuszczony – 4,6 mg/dm3
pH – 8,1
Przewodność elektrolityczna – 688 µS/cm
Zawiesina ogólna – 7,6 mg/dm3
Azot amonowy – 0,44 mg/dm3
Azot ogólny – 1,38 mg/dm3
ChZTcr -39,0 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,325 mg/dm3
OWO – 8,4
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru ChZTcr.

– pomiary o godz. 12:30 Wisła Górsk
Temperatura wody –23,60C
Tlen rozpuszczony – 6,4 mg/dm3
pH – 8,3
Przewodność elektrolityczna – 721 µS/cm
Zawiesina ogólna – 7,5 mg/dm3
Azot amonowy – 0,07 mg/dm3
Azot ogólny – 1,42 mg/dm3
ChZTcr -48,0 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,16 mg/dm3
OWO – 6,3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru ChZTcr, tlen rozpuszczony.

– pomiary o godz. 10:00 Wisła Przechowo
Temperatura wody –23,40C
Tlen rozpuszczony – 5,74 mg/dm3
pH – 8,4
Przewodność elektrolityczna – 1063 µS/cm
Zawiesina ogólna – 12 mg/dm3
Azot amonowy – 0,02 mg/dm3
Azot ogólny – 1,46 mg/dm3
ChZTcr -49,0 mg O2/l
Fosfor ogólny – 0,19 mg/dm3
OWO – 6,0
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru ChZTcr, tlen rozpuszczony.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.